Et vakuumtransport system er generelt anvendt til at trække produkt fra flere opsamlingspunkter til en enkel modtagerbeholder. Når der håndteres pulver produkter, forsynes modtagerbeholderen med et filter for at udskille produktet fra transportluften.
Der er kun en lille eller ingen trykdifference over materiale-opsamlingspunktet, så flere opsamlingspunkter giver normalt ingen problemer. Et vakuumsystem kan ofte designes uden cellesluser og kan være en enklere og billigere løsning end et tryktransportsystem

Vakuumtransport systemer har ydermere den fordel at alle utætheder går indad, så risikoen for støvudslip er minimeret sammenlignet med tryktransport systemer. Det er et vigtigt parameter når der f.eks. håndteres giftige og eksplosive produkter. Der skal selvfølgelig i den sammenhæng tages hensyn til dette i afkastluften.
Vakuumpumpen bør også sikres mod, at der kan komme en lækage fra filterelementet. Dette sikres typisk med et sikkerhedsfilter placeret mellem modtagerbeholder og vakuumpumpe.

Eksempel på vakuumtransport system
Eksempel på vakuumtransport system
Design og test

Produkter er meget forskellige og opfører sig meget forskelligt i et transportsystem. Nogle er stærkt klæbrige, nogle er skrøbelige og kan ikke tåle slid, og andre er meget tunge eller meget lette.

Forud for valg af vakuumtransport system anbefales det, at køre en test hos den eller de leverandører, som anses for at kunne løse opgaven. Det sikrer både dig som kunde, men selvfølgelig også leverandøren, at systemet bliver lagt korrekt ud.

Hos mespo rækker vi på et netværk af europæiske leverandører af udstyr til håndtering af pulver, når vi løser opgaver.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte os på telefon 42 91 41 00 eller email mespo@mespo.dk