Anvendelse af overtryk er formentligt den mest udbredte form for pneumatisk transport. En ting, der er værd at nævne, er at der i materialeopsamlingspunktet er et overtryk, som der skal tages hensyn til i designet af anlægget.

Der findes en række forskellige komponenter, som kan anvendes i et tryktransport system ved materialeopsamlingspunktet. Det er mest almindeligt at bruge en cellesluse, i form af enten gennemfaldssluse med dropoutboks eller gennemblæsningscellesluse. I sjældnere tilfælde anvendes venturiventiler eller doseringssnegle. Tryksendetank anvendes også som infeed i tryktransportsystemer.

Anvender man to-vejsfordeler eller multiportfordeler, kan man nemt fordele til to eller flere modtagebeholdere. Man kan også have flere materialeopsamlingspunkter. Her skal man igen være opmærksom i designet, da der kan være et betydeligt tryktab, hvis der anvendes cellesluser.

Det kan ved produkter, der er temperaturfølsomme, være nødvendigt at installere en køling af luften efter blæseren, lige som det kan være nødvendigt at installere en affugter, hvis produktet, der transporteres er hygroskopisk.

Fordele ved tryktransport
  • Kan have flere opsamlingspunkter
  • Kan have flere afleveringssteder
  • Kan transportere længere end et vakuumtransport system
  • Kan transportere med en højere kapacitet end et vakuumtransport system
  • Kan udføres som et kontinuerligt eller diskontinuerligt transportsystem
  • Modtagerbeholder med integreret batchvejesystem
Eksempel på tryktransport
Eksempel på tryktransport
Design og test

Produkter er meget forskellige og opfører sig meget forskelligt i et transportsystem. Nogle er stærkt klæbrige, nogle er skrøbelige og kan ikke tåle slid, og andre er meget tunge eller meget lette.

Forud for valg af system anbefales det at køre en test hos den eller de leverandører, som anses for at kunne løse opgaven. Det sikrer både dig som kunde, men selvfølgelig også leverandøren, at systemet bliver lagt korrekt ud.

Hos mespo trækker vi på et netværk af europæiske leverandører af udstyr til håndtering af pulver, når vi løser opgaver.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte os på telefon 42 91 41 00 eller email mespo@mespo.dk

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.