Ofte er produktionsprocesserne spredt over et stort område, og derfor er det nødvendigt at kunne transportere pulveret både vandret og lodret. Her kan man anvende pneumatisk transport til at transportere pulveret til sin destination.

Vakuum og tryktransport

Et pneumatisk transportsystem er i sin grundform opbygget ret simpelt og er ideelt til transport af pulver og granulat. Det kræver en kilde af komprimeret gasart som fx. luft, et opsamlingspunkt, et rørsystem og en modtagerbeholder, der udskiller det transporterede materiale fra transportgassen. Systemet er fuldstændigt lukket, og det kan virke helt uden bevægelige dele i kontakt med det transporterede produkt. Der kan anvendes højt / lavt tryk eller vakuum til at transportere materialet.

Systemfleksibilitet

Pneumatisk transport har en betydelig fleksibilitet i både anlægslayout og drift. Der kan være flere opsamlingspunkter, som kan samles til en transportlinje. Ligesom transportlinjen kan fordele ud til flere destinationer.

Pneumatisk transport anlæg
Pneumatisk transport anlæg

Typer af pneumatisk transport

Dilute Phase

Dilute phase (lav produktmængde i forhold til luft) betyder, at det transporterede pulver eller granulat svæver i luftstrømmen, hovedsageligt som adskilte partikler. Dette sker typisk med en hastighed over 18 m/sek. Forudsat at pulveret eller granulatet kan tilføres rørledningen i en ensartet strøm, så kan næsten ethvert pulver eller granulat, uanset partiklens størrelse, form eller massefylde, transporteres i Dilute phase.

Dilute Phase conveying
Dilute Phase conveying
Dense phase

Dense phase (lav luftmængde i forhold til produktmængde) betyder at det transporterede pulver bevæger sig i propper i rørsystemet eller som et lag, der bevæger sig over bunden af rørsystemet. Transporthastigheden er ned til 3 m/sek., i nogle tilfælde endda lavere. Dense phase egner sig derfor godt til slidende produkter eller f.eks. til skrøbelige produkter der ikke må nedbrydes under transport. Det betyder desuden, at der er minimal slid på rør og bøjninger, og dette betyder igen minimum vedligeholdelse og lang levetid.

Fluidized Dense Phase conveying
Fluidized Dense Phase conveying
Plug Flow Dense Phase conveying
Plug Flow Dense Phase conveying