Cellesluser fra DMN-Westinghouse

En cellesluse er den mest anvendte form for materialetilførsel til pneumatisk transportanlæg, både i forholdt til tryk- og vakuumtransport.

Der er også en række andre applikationer, hvor en cellesluse finder anvendelse. F.eks. som simpel kontrol af produktflowet til dosering fra en silo eller big-bag.

En cellesluse er pr. definition den simpleste form for maskine, da den kun har én bevægelig del, når man ser bort fra drevet.

En cellesluse består af et rotorhus med ind og udløb, to endedæksler samt en rotor. Rotoren er en aksel med et antal blade, der opdeler den i lommer. Bladene kan enten være faste eller udskiftelige.

Rotoren roterer i rotorhuset og kan således lukke produktet ned i lommerne der vender opad, og tømme lommerne igen, når de vender nedad.

Rotoren er enten direkte drevet eller drives via kædetræk.

På trods af celleslusens simple konstruktion, løser den en række forskellige funktioner:

  • Kontrol af produktflow til en forudbestemt kapacitet
  • Vedligeholdelse af en trykforskel mellem to processer, f.eks. i et vakuumtransportsystem
  • Fungere som en eksplosionsbarriere
  • Fungere som en flammebarriere
  • Fungere som en isolation af en proces, f.eks. i et spraytårn

Ud over at celleslusen skal fungere i en eller flere af ovenstående situationer, skal celleslusen også kunne håndtere produkter med forskellig karakteristika.

Der findes to typer cellesluser:

  • Gennemfaldscellesluse, hvor produktet passerer lodret igennem celleslusen
  • Gennemblæsningscellesluse, hvor produktet passerer lodret ind i slusen og bæres vandret ud af celleslusen med en luftstrøm, der enten er skabt af et over- eller undertryk. Denne type cellesluse finder kun anvendelse i pneumatisk tryk- og vakuumtransportsystemer.

DMN-Westinghouse leveringsprogram af cellesluser

Gennemfaldssluse dmn-westinghouse type al

Gennemfaldssluse AL / AXL samt Dairy version

Anvendes både til dosering og pneumatisk transport. Celleslusen type AL leveres i 10 forskellige størrelser fra ø100mm til ø500mm ind- og udløb. Kapaciteten er fra 0,8 til 230 liter pr. omdrejning ved 100% fyldning. Størrelse ø400mm til 500mm leveres også med firkantet ind- og udløb. Celleslusen type AXL leveres i 4 forskellige størrelser fra ø200mm til ø350mm, men en kapacitet på 5,5 til 34 liter pr. omdrejning ved 100% fyldning. Frembyggede lejer med stor afstand til akseltætning. Dairy versionen er EHEDG og USDA godkendt. Leveres iht. EU 1935/2004.

Datablad: AL/AXL    AL/AXL Dairy         Dimensioner: AL/AXL   AL/AXL Dairy       Tilbehør

Cellehjulssluse dmn-westinghouse type al dairy
ennemblæsningssluse dmn-westinghouse type bl

Gennemblæsningssluse BL / BXL

Celleslusen type BL leveres i 6 forskellige størrelser fra ø150mm til ø350mm indløb. Kapaciteten er fra 2,5 til 58 liter pr. omdrejning ved 100% fyldning. Større typer hedder GOS og leveres med firkantet indløb. Cellehjulsslusen type BXL leveres i 4 forskellige størrelser fra ø200mm til ø350mm, med en kapacitet på 5,5 til 34 liter pr. omdrejning ved 100% fyldning. Dairy versionen er EHEDG og USDA godkendt. Leveres iht. EU 1935/2004.

Datablad: BL/BXL   BL/BXL Dairy     Dimensioner: BL/BXL   BL/BXL Dairy

Gennemblæsningssluse for vakuumtransport system og for tryktransport system fra dmn-westinghouse type bl dairy
Gennemfaldssluse dmn-westinghouse type aml rund firkantet ind og udløb

Gennemfaldssluse AML, MLD og MALD

Anvendes både til dosering og pneumatisk transport. Cellesluserne type AML, MLD og MALD leveres i 7 forskellige størrelser fra ø100mm til ø400mm  i ind- og udløb. Kapaciteten er fra 0,8 til 58 liter pr. omdrejning ved 100% fyldning. AML og MLD er forsynet med en rund og en firkantet flange. Kan således anvendes som en overgang fra rund til firkant og omvendt.  MALD har rundt ind- og udløb. AML har frembyggede lejer med stor afstand til akseltætning. MLD og MALD har sammenbygget lejer og akseltætning.

Datablad: AML   MLD/MALD    Dimensioner: AML   MLD   MALD     Tilbehør

Gennemfaldssluse dmn-westinghouse type mld
Gennemfaldssluse med stort indløb dmn-westinghouse type axl

Cellesluser AL/AXL og BL/BXL Dairy  med udtræksapparat MZC

Både gennemfaldsslusen typen AL/AXL og gennemblæsningslusen type BL/BXL kan leveres med styr der sikrer at rotor og hus ikke bliver beskadiget under rengøring. Det giver både sikkerhed for operatør og cellesluse, da dette letter adskillelsen i forbindelse med rengøring. Dairy sluserne kan CIP rengøres.

Følgende cellesluser er godkendt efter EHEDG type EL, klasse I samt USDA accepteret:

  • AL, AXL, AML, BL, BXL, samt SAL

Datablad: AL/AXL Dairy MZC   BL/BXL Dairy MZC

Dimensioner: AL/AXL Dairy MZC   BL/BXL Dairy MZC

Gennemblæsningssluse med udtræksapparat dmn-westinghouse bl mzc
Sanitær gennemfaldssluse dmn-westinghouse type sal

Gennemfaldssluse SAL og SAL-CIP

Celleslusen SAL er specielt udviklet til områder hvor der stilles store krav til hygiejnen. Den er som standard udført let adskilbar og kan CIP rengøres. Findes i 3 størrelser ø80mm, ø100mm, og ø150mm. Kapacitet fra 0,25 til 2,5 liter pr. omdrejning. Størrelsen ø150mm kan desuden forsynes med udtræksapparat type MZC.

Datablad: SAL    SAL-CIP    Dimensioner: SAL / SAL-CIP

Sanitær gennemfaldssluse CIP bar dmn-westinghouse type sal-cip
Filtersluse dmn-westinghouse type dl

Gennemfaldscellesluse type DL

Celleslusen DL er specielt udviklet til montering under filter og cykloner. Forsynet med universalflange der kan bruges til både rund og firkantet tilslutningsflange. Findes i 3 størrelser ø200mm, ø250mm og ø300mm. Kapacitet fra 6 til 19 liter pr. omdrejning. Kan leveres iht.  ATEX 94/9/ECop til Gruppe II, kategrori 1D/2GD, samt version der er flammegennemslagssikker for produkter op til klasse St2.

Datablad: DL        Dimensioner: DL