ATEX godkendelser

Cellesluser kan anvendes som en barriere for både flammer og eksplosion indvendigt i et anlæg. Dvs. at en udbredelse af en brand eller eksplosion kan stoppes ved celleslusen. Det er således ikke unormalt at en cellesluse udelukkende er indsat i anlægget af denne ene grund.

I dette tilfælde definerer ATEX direktivet 94/9/EF celleslusen således: “Sikringssystemer der kan begrænse det område der rammes af en eksplosion, og som markedsføres særskilt som autonome fungerende systemer”

For at celleslusen kan anvendes til dette, skal denne type være godkendt af et bemyndiget organ. Dvs. det er ikke fabrikanten selv der kan udstede en godkendelse for overholdelse af kravene i ATEX direktivet.

Det bemyndigede organ tester celleslusen og validerer dokumentationen og fabrikantens kvalitetssikringssystem.

Overholdes de gældende krav, udstedes et certifikat af det bemyndigede organ med betingelser, grænser samt zoner hvori celleslusen må anvendes.

Fabrikanten er herefter ansvarlig for at producere cellesluserne i henhold til de givne specifikationer, som godkendelsen er udstedt for, samt opmærke den herefter.

De fleste cellesluser fra DMN-Westinghouse er godkendt som flamme og eksplosionsbarriere samt til installation i Ex zoner.

DMN-Westinghouse har godkendelser på de fleste typer tovejsfordelere og multiportfordelere til installation i Ex zoner.

ATEX godkendte cellesluser og fordelerventiler fra  DMN-Westinghouse

Godkendelserne for cellesluser / fordelerventiler